therese Anderbro

Therese Anderbro är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare i KBT och med.dr.

Hon har erfarenhet av att arbeta med KBT inom primärvård, inom vuxenpsykiatri samt inom den somatiska vården med patienter med diabetes.

Therese tar emot privatpersoner för individual- och gruppbehandling samt par med relationsproblem. Hon erbjuder även handledning till personal inom primärvård, vuxenpsykiatri och socialtjänst. Therese åtar sig också undervisningsuppdrag och föreläsningar inom kognitiv beteendeterapi och beteendemedicin.


Du kan läsa mer om Therese verksamhet på www.anderbrokbt.se.

Therese på e-post: therese@anderbro.se
Mobil: 070-719 36 10