jens driessen

ABC psykologi består av Jens Driessen och Sara Widén

Jens Driessen är leg psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi. Han har erfarenhet av att arbeta med KBT inom primärvård, inom vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri samt inom socialtjänst.

Jens tar emot privatpersoner både för individual- och gruppbehandling samt par och familjer för samtal. Han har stor erfarenhet av behandling av OCD/tvångssyndrom  hos barn och ungdomar samt av föräldrautbildningar enligt beteendeterapeutiska principer. Jens åtar sig även undervisningsuppdrag.

Du kan komma i kontakt med Jens via e-post: jens@abcpsykologi.se
Mobil: 070-0174879