lena de geer

Lena De Geer är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har erfarenhet av att arbeta med KBT inom primärvård, habilitering samt för stress- och smärtproblematik.

Lena tar emot privatpersoner för individualbehandling. Hon erbjuder även handledning till personal inom primärvård och förskola/skola.

Du kan kontakta Lena på e-post: lena.degeer@kbtdanderyd.se
Tel nr: 08 409 10 494